fbpx

Metsamaa ost

Põllumaa ost

118tick200_roheline

Raieõiguse ost

Metsamaterjali ost

Miks müüa raieõigust?

Kui Te soovite müüa oma metsa puitu, aga Teil pole endal aega raiega tegeleda, usaldage see protsess meie hooleks.

Raieõiguse müümine on kõige sagedasem viis, mida Eesti erametsaomanikud kasutavad puidu müümiseks. Raiega seonduv nõuab nimelt rohkesti eriteadmisi ja aega, mida igal metsaomanikul ei ole. Nii ongi kõige lihtsam müüa raieõigus meile.

Et saaksite oma raieõigust müüa, peab Teil olema kehtiv metsamajandamiskava ja teatis. Kui Teil seda pole, võtke meiega ikkagi ühendust, sest me saame aidata Teil kava koostada – kui müüte meile raieõiguse, on kava koostamine tasuta.

Meie meeskond hoolitseb selle eest, et metsaraie vastaks kehtivatele õigusaktidele ja heale tavale ning tooks Teile suurima võimaliku tulu. Seejuures käime Teie metsaga ümber säästlikult.

Raiutakse küpset metsa – sellist, mis enam juurde ei kasva. Kui mets on saanud küpseks, on kõige parem teha lageraie.

Metsa küpsuse hindamine nõuab eriteadmisi ja -oskusi, mida pakuvad taksaatorifirmad. Laias laastus kehtivad sellised seaduspärad:

  •  kiiremini saab mets küpseks viljakal maal
  •  istutatud metsast saab puitu ligikaudu 30 aasta järel

Täpsema info leiate metsa majandamise eeskirjast. Näiteks saate sealt teada, kui vana peab puistu olema ja milline peab olema puude diameeter, et neid võiks raiuda.

Kui Teie metsale on koostatud metsamajandamiskava, teate juba aastaid ette, millal on paras aeg müüa ära raieõigus või metsamaterjal.

Kui mets on raieküps, võtke meiega kiiresti ühendust

Küpset metsa aeg paremaks ei tee, hoopis vastupidi. Kui jätta küps mets edasi kasvama, ei saa Te sealt kümne aasta pärast raiet tehes lastelastele kooliraha, sest küpse metsa väärtus kahaneb iga päevaga. Kõige kiiremini tuleks tegutseda küpse kuusiku omanikul.

Kaks põhjust, miks kasvama jäetud küpsest metsast saadav tulu kiiresti kahandab:

  • vana mets on haigustele ja kahjuriteleüha vastuvõtlikum – mida rohkem haigusi, seda väiksem on metsa müügiväärtus
  •  ka tormid võivad tugevalt laastada just üleküpsenud metsa

Seepärast on kõige tulusam müüa kasvavat või küpset metsa.

Esita hinnapäring

Pakkumise tegemiseks vali sobiv teenus ning täida vajalikud väljad. Vastame Teile kahe tööpäeva jooksul!